Politika ir sabiedrisks process, kurā dažādas iedzīvotāju interešu grupas, nacionālas un starptautiskas institūcijas, uzņēmumi vai atsevišķi indivīdi, veic darbības savu oficiālu vai neoficiālu varas, ietekmes, ekonomisko vai citu mērķu sasniegšanai.” /Vikipēdija/

Šai sadaļā es informēju par savām un kolēģu aktivitātēm, mērķiem un sapņiem. Piedalieties!

Lasīt vairāk >>>

Ar jēdzienu sabiedrība saprot individuālu cilvēku grupu, kurai ir kopīgas sociāli politiskas saites kultūra, radniecība, teritorija, valstiska forma vai kopīgas ekonomiskas intereses (uzņēmējdarbībā).” /Vikipēdija/

Šo savas mājas lapas sadaļu esmu atvēlējis, lai stāstītu par savām kā sabiedriskā darbinieka aktualitātēm un aktivitātēm. Lai paslavētu, nosodītu, mudinātu, aicinātu un lūgtu. Lūdzu informējiet arī mani par visu svarīgo!

Lasīt vairāk >>>

Jēdziens kultūra (no lat. Cultura, kas sakņojas vārdā colere — kultivēt) apzīmē cilvēku darbības veidus, kā arī simboliskās struktūras, kas piešķir jēgu šīm darbībām. Dažādas kultūras definīcijas atspoguļo dažādas teorētiskās izpratnes par to, kā saprast cilvēku rīcību, vai kritērijus, pēc kuriem to vērtēt. Kultūra kopumā apzīmē atsevišķu saprātīgu indivīdu, grupu vai sabiedrību produkta kopumu. Tā sevī ietver tehnoloģijas, mākslu, zinātni, kā arī morālās sistēmas un konkrēto grupu raksturīgo uzvedību un paradumus. Vēl konkrētāk — specifiski dziļākas nozīmes dažādās cilvēku darbības jomās. Antropologi jēdzienu kultūra visbiežāk izmanto lai apzīmētu cilvēka spēju klasificēt, kodēt un komunicēt savu pieredzi ar simbolu palīdzību. Ilgu laiku šī spēja tika uzskatīta par tādu, kas raksturīga vienīgi cilvēkiem. Tomēr primatologi ir identificējuši kultūras aspektus cilvēka tuvākajos radiniekos dzīvnieku pasaulē. Var arī teikt, ka kultūra ir veids kā cilvēki dzīvo saskaņā ar saviem uzskatiem, valodu, vēsturi vai to, kā viņi ģērbjas.” /Vikipēdija/

Lai kur būtu mana darba vieta, lai ko man nāktos darīt un kāds būtu mans dienas grafiks, neatņemama dienas sastāvdaļa ir arī kultūra. No Dziesmusvētkiem līdz grāmatai vēlā naktī. Mūzika, teātris, kino u.t.t. – man tas ir dievinātas personības, kaimiņi un draugi jau no bērnības. Protams, man ir paveicies! Par to un visu interesanto šajā sadaļā. Atmiņas, apraksti, provokācijas un jautrības.

Lasīt vairāk >>>

Jaunāko trīs mēnešu raksti publicēti sākumlapā.

© Ingmārs Čaklais 2010